Zelfstandigenaftrek


De Zelfstandigenaftrek is een beloning voor het risico dat u als ondernemer loopt. Het bedrag van de vrijstelling is sinds kort niet meer afhankelijk van de gemaakte winst. Dat was voor 1 januari 2012 wel zo. De Zelfstandigenaftrek is een vast bedrag: € 7.280 (voor 2012 en 2013). De aftrek is van toepassing als u 1225 uur of meer per jaar aan uw bedrijf besteedt. En als u nog geen 65 jaar bent; anders is de aftrek namelijk maar 50%. Het bedrag van de aftrek kan nooit hoger zijn dan uw winst!

Om Zelfstandigenaftrek te krijgen moet u, zoals dat zo mooi heet, ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn; maar wanneer bent u dat? En welke regels gelden dan? U bent dat bijvoorbeeld niet, als uw activiteiten zich afspelen binnen de hobby- en/of familiesfeer. En ook niet als u nooit winst maakt. Dan heeft u namelijk geen bron van inkomsten. Wat u doet, moet zich ook afspelen binnen ‘het economisch verkeer’. Voor de inkomstenbelasting gelden drie bronnen van inkomen:

winst uit onderneming
loon uit dienstbetrekking
resultaat uit overig werk

Onder welke van deze bronnen u valt? Vraag het ons, wij geven u graag informatie.

Om Zelfstandigenaftrek te krijgen gelden de volgende uitgangspunten:

Maakt u winst? En zo ja, hoeveel?
Hoe zelfstandig is uw onderneming?
Beschikt u over kapitaal c.q. geld?
Hoeveel tijd steekt u in uw werk?
Hoeveel opdrachtgevers heeft u?
Maakt u naar buiten toe reclame?

Ten slotte nog even een toelichting op het urencriterium (zie ook punt 4 hierboven); u dient hiervoor aan twee voorwaarden te voldoen. U moet minstens 1.225 uren op jaarbasis in uw bedrijf werken. Dat is ongeveer 23½ uur per week. Denk er om, als u enkele weken in dat jaar op vakantie bent, moet u in de rest van het jaar dus meer dan die 23½ uur maken.

Daarnaast behoort u ook meer dan de helft van de tijd dat u werkt aan uw bedrijf te besteden. Werkt u (officieel) 25 uur per week in loondienst, dan kan dat dus niet. U haalt dan het urencriterium niet. Ten slotte geldt nog een vrijstelling wanneer u nog niet zo lang ondernemer bent. Wanneer u in één van de voorafgaande vijf jaren (nog) geen ondernemer was, vervalt die 50%-norm voor u.

 

 Twijnstra Administraties: degelijk, betrouwbaar, nuchter en betrokken!

Copyright © 2014 · Twijnstra Administraties · All Rights Reserved