Accountantsverklaring


Uw bedrijf is succesvol en groeit. Dan kan personeel echt een uitkomst zijn. Wanneer u personeel aanneemt, dan bent u naast ondernemer ook manager en komt er dus veel meer bij kijken. Heeft u de benodigde verzekeringen? Is uw werkomgeving veilig genoeg? En wat doet u bij fraude? Zo maar enkele vragen.

Vandaag de dag ontwikkelt de wereld steeds sneller; elke dag is anders en u zult dus als ondernemer snel op nieuwe trends moeten kunnen inspelen om niet achter te lopen. U moet daarom steeds flexibeler worden om mee te blijven tellen. Wilt u (extra) personeel aanstellen dan heeft u de keuze uit drie mogelijkheden:

een ‘ZZP-er’ inhuren  (= uiterst flexibel)
een uitzendkracht aanstellen (= flexibel)
iemand in loondienst (= minder flexibel)

De keuze is afhankelijk van uw eigen situatie. Wanneer u opdrachten hebt, die maar voor een project gelden, is het handig om een ZZP-er in te huren. U loopt hierdoor minder risico en u heeft minder verplichtingen. Als u personeel aanneemt, kan dat ook via een uitzendbureau: dan gelden de zelfde verplichtingen als voor loondienst.

Bij loondienst bent u wel weer wat minder flexibel uit. Maar een voordeel van ‘eigen’ personeel is, dat zij (meestal) meer hart voor de zaak hebben; en ook vaak trouwer aan u zijn. Maar u kunt als ondernemer ook eerst het uitzendbureau inhuren: en dan pas later, hem of haar bij gebleken geschiktheid, echt in loondienst nemen.

Wij kunnen u bij het werken met personeel helpen; zoals bij het uit handen nemen van de loonadministratie. Of bij het maken van een begroting. Ook met opstellen van tussentijdse cijfers. Die geven u duidelijker inzicht in uw bedrijf. Wij leveren u dan cijfermatige en grafische weergaven. Vooral voor de MKB-er met personeel erg handig. Wij stellen de informatie natuurlijk naar uw behoeften en eigen wensen op. U kunt uw gegevens ook opnemen ‘in de Cloud’, via www.visionplannercloud.nl.

U kunt daarbij ook heel veel hebben aan ons zogenaamde ‘Management A4’:

vergelijkingen met de vorige periodes/jaren
vergelijkingen van de budgetten/prognoses
de gemiddelde betaaltermijn van debiteuren
de omzet en/of winst per geheel arbeidsjaar

Werken met personeel is een enorme verantwoordelijkheid. En u krijgt ook extra verplichtingen. Zo moet u loonheffingen betalen en de loonadministratie bijhouden. U dient zich daar bij de Belastingdienst voor aan te melden. Uw loonadministratie moet aan hun eisen voldoen. Zij beslissen of er van een dienstverband sprake is.

Wat moet u allemaal doen als u met personeel werkt?

het goed bijhouden van loonadministratie
het betalen van de loonheffingen/premies
voldoen aan de eisen van Belastingdienst
de nodige arbeidsovereenkomsten afsluiten
 verplichte identificatie van uw medewerkers
aan hen het wettelijk minimumloon betalen
collectieve arbeidsovereenkomst gebruiken

 Normaal stelt u ook een arbeidscontract op; de beide partijen moeten dit contract ondertekenen. U bent ook verplicht een nieuwe medewerker te identificeren; en u moet een kopie van een geldig identificatiebewijs opnemen in het personeelsdossier. Uw werknemer heeft recht op het wettelijk minimumloon; en als er in uw branche een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) geldt, moet u die toepassen.

U moet ook de veiligheid en gezondheid van werknemers beschermen. Dat noemen we de arbeidsomstandigheden. Hiervoor moet u zich aan enkele zaken houden.

Wij onderhouden een nauwe relatie met een accountantsorganisatie; die kan via ons voor u de accountantsverklaring verzorgen. Maar dat zou natuurlijk ook wel in samenwerking met uw eigen accountant kunnen. Twijnstra Administraties helpt u daarbij graag, zodat de zaken voor u goed en conform de voorwaarden geregeld zijn.

 

 Twijnstra Administraties: degelijk, betrouwbaar, nuchter en betrokken!

Copyright © 2014 · Twijnstra Administraties · All Rights Reserved