De VAR (Verklaring Arbeids Relatie)


Soms vraagt uw opdrachtgever u om een VAR; vooral vaak bij de ZZP-ers. Deze Verklaring Arbeids Relatie beschermt uw opdrachtgever tegen het (moeten) afdragen van de sociale lasten. Overigens is een VAR voor u als ondernemer niet verplicht. Maar wel handig dus, wanneer één van uw opdrachtgevers er om vraagt.

U krijgt de VAR van de Belastingdienst; die kunt u bij hen schriftelijk of via de website aanvragen. Het document vermeldt uw status als ondernemer. Voor hen is een ZZP-er, freelancer of een zelfstandig ondernemer overigens precies het zelfde. De Belastingdienst maakt daar geen enkel onderscheid tussen. Er zijn vier soorten VAR; meestal krijgen ZZP-ers en freelancers een VAR-WUO of een VAR-ROW. Klik op één van de vier om er meer over te lezen:

De VAR-WUO
De VAR-LOON
De VAR-ROW
De VAR-DGA

Krijgt u een ander soort VAR dan u nodig heeft, dan kunt u bij de Belastingdienst bezwaar aantekenen. Dat is mogelijk binnen zes weken na dagtekening van de brief.

Zowel bij het verkrijgen van de VAR, als ook bij de bepaling wat voor ‘soort’ VAR u ontvangt, staan een aantal vragen centraal; dit zijn de volgende acht punten:

Maakt u winst? En zo ja, hoeveel?
Hoe zelfstandig is uw onderneming?
Beschikt u over kapitaal c.q. geld?
Hoeveel tijd steekt u in uw werk?
Hoeveel opdrachtgevers heeft u?
Maakt u naar buiten toe reclame?
Loopt u ‘het ondernemersrisico'?
Bent u aansprakelijk voor schulden?

De VAR geldt voor een heel kalenderjaar; u krijgt in bepaalde gevallen automatisch van de Belastingdienst een nieuwe VAR. Dat geldt als u er in de afgelopen drie jaar ook een heeft aangevraagd. En het werk van de VAR niet veranderd en door de Belastingdienst ook niet herzien is. Dan krijgt u die voor alle volgende kalenderjaren toegestuurd.

 

 Twijnstra Administraties: degelijk, betrouwbaar, nuchter en betrokken!

Copyright © 2014 · Twijnstra Administraties · All Rights Reserved