Startersaftrek


De Startersaftrek is een verhoging van de Zelfstandigenaftrek; zij is bedoeld voor die ondernemers, de naam zegt het al, die net begonnen zijn. De extra startersaftrek bedraagt € 2.123 per jaar (volgens de richtlijn januari 2013) en geldt voor drie jaar. U heeft recht op deze aftrek als u ook Zelfstandigenaftrek heeft en in de laatste vijf jaar niet meer dan twee keer die aftrek heeft toegepast; ook moet u in die zelfde vijf jaar minimaal één jaar geen onderneming hebben gehad.

De voorwaarden van de Startersaftrek even op een rij:

U heeft in het betreffende jaar recht op de zelfstandigenaftrek
U had in de laatste vijf jaar minimaal één jaar geen onderneming
U gebruikte in die vijf jaar hoog uit twee keer de zelfstandigenaftrek

Door die koppeling van de Starters- en Zelfstandigenaftrek gelden voor u natuurlijk ook de voorwaarden van de laatste aftrek; u moet dus minimaal 1225 uur per jaar aan uw bedrijf besteden. U komt anders immers niet voor die Zelfstandigenaftrek in aanmerking. U moet die uren ook op een fatsoenlijke wijze bijhouden; de voldoende urenverantwoording heet dat in de termen van de Belastingdienst.

U mag de Startersaftrek drie keer in de eerste vijf jaar van uw bedrijf toepassen; dat is zo bedacht, omdat veel startende ondernemers in het begin nog niet voldoende uren maken. Dat blijkt vaak in de praktijk. Aan die 1225 uur per jaar komt u dan als starter nog niet toe. Dan kunt u de Startersaftrek alsnog in de jaren drie, vier en vijf van uw onderneming gebruiken. Twijnstra Administraties helpt u daar graag bij. 

U kunt daar overigens geen vrije keuze in maken: heeft u Zelfstandigenaftrek, dan bent u verplicht om ook de Startersaftrek mee te nemen. U mag die laatste aftrek niet één of twee jaar naar achteren schuiven. Ook niet als dat fiscaal aantrekkelijker is. Voldoet u niet aan het urencriterium, dan vervalt zowel de Starters- als de Zelfstandigenaftrek.

 

 Twijnstra Administraties: degelijk, betrouwbaar, nuchter en betrokken!

Copyright © 2014 · Twijnstra Administraties · All Rights Reserved