Rapportages


Wilt u een goed inzicht in uw onderneming houden? Dan zijn financiële rapportages voor u onmisbaar. U kunt deze periodiek laten samenstellen. Wij maken dan voor u een tussentijdse verlies- en winstrekening en, indien u dat wilt, een tussentijdse balans. Maar dat niet alleen. Via onze tussentijdse cijfers krijgt u de broodnodige extra informatie; gepresenteerd in onze grafieken en met zogenaamde dashboards. En natuurlijk ook in ‘gewone’ cijfers.

Wat kan Twijnstra Administraties u zo al leveren?

een tussentijdse V & W
een tussentijdse balans
grafieken met resultaten
dashboards met kleuren
overzichten van cijfers

U kunt met onze rapportages alle ontwikkelingen goed met elkaar vergelijken; zowel voor het resultaat, uw omzet als voor de kosten. In de grafieken ziet u die omzet, de verschillende kosten en het totale resultaat overzichtelijk gerangschikt. En als u dat wilt zelfs per soort. Net zoals in onze dashboards. De totale kosten kunnen we voor u onderverdelen in de personeels-, huisvestings- en verkoopkosten en daarnaast in algemene kosten en afschrijvingen. Dit kan geheel naar uw eigen wens, zowel per maand, als per kwartaal, per half jaar of per jaar plaats vinden.

Als bedrijf bent u verplicht een jaarrekening samen te stellen. Indien u een VOF of een eenmanszaak (ZZP) heeft, moet u namelijk het resultaat van uw bedrijf bij de aangifte inkomstenbelasting opgeven. En bij de Besloten Vennootschap (BV) dient u dat bij de aangifte vennootschapsbelasting te doen. Voor die BV doet Twijnstra ook het deponeren van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel.

Jaarrekeningen bestaan uit de verlies- en winstrekening, balans en de toelichting op beide. Op de verlies- en winstrekening vindt u de omzet, kosten en het resultaat terug; op de balans staan de activa en passiva per 31 december. De activa zijn de bezittingen en de vorderingen; het eigen vermogen en schulden vormen de passiva

 

 Twijnstra Administraties: degelijk, betrouwbaar, nuchter en betrokken!

Copyright © 2014 · Twijnstra Administraties · All Rights Reserved