Prognose adviezen


Maak een balans-, exploitatie- ťn liquiditeitsprognose.

Denkt u er in de eerste plaats om, dat u deze drie prognoses niet door elkaar haalt. U begint met een goed doordachte balansprognose; deze prognose geeft aan hoe u uw financiering regelt. Daarin staan een aantal vragen centraal. U kunt die het beste voor u zelf op papier beantwoorden. Dat kunnen de volgende vragen zijn:

Hoeveel geld heeft u nodig om uw bedrijf op te zetten?
Met hoeveel EV (eigen vermogen) gaat u dat financieren?
En eventueel met hoeveel lang VV (vreemd vermogen)?
Wilt u geld lenen en waar dan, bij uw familie of bij de bank?
Wat zijn de startkosten voor inkoop, marketing en huisvesting?
En wilt u zelf ook direct al personeel in dienst gaan nemen?

Door dit in kaart te brengen, maakt u in feite ook een investeringsprognose!

De volgende stap is het schrijven van de exploitatieprognose. Dit is een overzicht van kosten en baten van uw bedrijf. In feite een winst- of verliesprognose. U berekent hierin, hoe u deze investeringen van de balansprognose op termijn weer terug denkt te gaan verdienen. Ook hierbij beantwoordt u weer voor u zelf een aantal vragen:

Wat is de kostprijs van uw product(en) en/of dienst(en)?
Welke kosten drukken er dan nog meer op uw winst?
Bijv. personeel, huisvesting, kantoorkosten en belasting.
Welke omzet moet u draaien om winst te kunnen maken?
En hoe gaat u alle investeringen weer terugverdienen

En ten slotte de liquiditeitsprognose; die geeft de feitelijke inkomsten en uitgaven van uw onderneming weer. Wat er maandelijks aan geld binnen komt en er weer uit gaat, om het maar eens anders te zeggen. Ook hier weer een aantal vragen:

Uit welke financiŽle middelen gaat u de rekeningen betalen?
En uit welke financiŽle middelen uw maandelijks inkomen?
Hoe gaat u de maandelijkse vaste lasten precies betalen?
Hoe reserveert u geld voor de noodzakelijk investeringen?
En denk ook aan de extra personele kosten (vakantiegeld)!

Ook heel belangrijk voor u persoonlijk: welke rol spelen persoonlijke financiŽle verplichtingen? En kunt u die (tijdelijk) terugbrengen of zullen ze juist oplopen?

Denk aan de extra financiering voor de opstarttermijn.

Bij de start van uw bedrijf boekt u natuurlijk nog geen winst; er gaat altijd enige tijd overheen voordat u echt verdient. Het is uiterst belangrijk om daarmee bij het maken van uw financiŽle prognose rekening te houden. De opstarttermijn kost u geld. Denk dus om die extra financiering. Van uw bank of van iemand anders.

Het zal dus even duren, voordat uw nieuwe werkzaamheden ook echt rendementen opleveren. Maar u moet die eerste periode natuurlijk wel door zien te komen. U kunt het beste wat extra financiering voor de opstarttermijn incalculeren. En neem ook de (eventuele) winst van het eerste jaar niet mee in uw financiŽle prognose; dan komt u ook niet voor onverwachte verrassingen te staan. Maak uw prognose ten slotte in de eerste plaats voor u zelf en niet voor de mogelijke financiers.

Houd rekening met een paar verschillende scenario's.

Bij uw prognoses moet u altijd van verschillende scenarioís uitgaan; vergeet daar bij niet het aller slechtste scenario (volgens de wet van Murphy). Wanneer u zelfs dŠt scenario overleeft, dan hebt u uitstekende toekomstperspectieven. Wat wordt bijvoorbeeld de financiŽle prognose als uw omzet tegenvalt. En hoe ziet de financiŽle prognose eruit als uw geplande omzet juist meevalt? Het zelfde geldt natuurlijk voor de kostenkant.

Vaak maken ondernemers bij het opstellen van financiŽle prognoses drie scenarioís: een optimistische, een pessimistische en de meest waarschijnlijke prognose. De eerste is het ideaal; de tweede het worst case scenario. En de laatste is vooral op realisme gebaseerd. Zo krijgt u zelf een goed inzicht in het bedrijf; en eventueel de bank ook. Zorg er wel voor, dat anderen voor inzicht in uw plannen de prognoses niet helemaal moeten uitpluizen; dat is natuurlijk niet echt motiverend.

probeer in ieder geval de volgende valkuilen te vermijden:

 Te vaag blijven. Zoek alles tot in detail uit en schrijf dat op. Dus bereken exact hoeveel producten u wilt verkopen; en ook het aantal orders, dat u verwacht.
   
Een te mooi beeld schetsen. Maak een worst case scenario (volgens de wet van Murphy), een ideaal en een realistisch scenario.
   
De BTW vergeten. Aan deze belasting valt echt niet te ontkomen. Neem deze kostenpost mee in uw liquiditeitsbegroting. Reken u zelf vooral vooraf niet rijk.

Wij kunnen die scenarioís natuurlijk ook voor u verzorgen!

Neem ook altijd uw verdere toekomstplannen mee.

Bij het maken van uw eigen financiŽle prognose tellen natuurlijk ook de toekomstige investeringen mee; neem die dus mee in uw berekeningen. Dat kan b
ijvoorbeeld op basis van uw orderportefeuille. Wat zit daar in en wat zijn de verwachtingen? Of door (eventuele) aankoopbeloften, die potentiele afnemers aan u deden. Zo krijgt u een veel beter overzicht van uw financiŽle behoeften voor de toekomst.

En vergelijk ook eens met een ander; dat is zeker niet verkeerd. Zoek bijvoorbeeld  naar bedrijven, die onlangs onder identieke omstandigheden zijn begonnen. En dan liefst ook nog in de zelfde sector natuurlijk. Dat maakt uw financiŽle prognose veel realistischer en het geeft u een beter inzicht in uw toekomstplannen.

Ga naderhand ook bij verschillende banken langs.

Meestal moet u voor een financieringsaanvraag een financiŽle prognose maken; dat kost u veel tijd en de nodige aandacht. En het is beslist niet gemakkelijk. Daarom is het daarna ook handig om bij minstens twee banken langs te gaan. En nog meer kan natuurlijk ook. De voorwaarden kunnen namelijk per bank behoorlijk verschillen. Daar kunt u dan eventueel weer van profiteren.

De kans op succes is het grootste als u een uitstekende financiŽle prognose heeft opgesteld. Onderbouw die prognose dan ook met duidelijke argumenten. Dat maakt de kans op financiering weer een heel stuk groter. En al die tijd en energie voor het maken van die financiŽle prognose heeft dan ook zin gehad.

Kijk naar de alternatieve financieringsconstructies.

U heeft nu de drie prognoses gemaakt; en de overige vier punten meegenomen. Dit heeft misschien tot gevolg dat u uw plannen iets zult moeten bijstellen. Houdt daarin de verhouding tussen de korte en de lange termijndoelen en -belangen goed in de gaten. U kunt u zelf daarbij nog de volgende vragen stellen:

Moet ik nog ergens kosten besparen?
 Zo ja, hoe zou ik dat dan kunnen doen?
 Zijn er alternatieve financiŽle bronnen?
En hoe krijg ik mijn startkapitaal rond?

Maar kijk daarna ook nadrukkelijk naar andere financiering dan alleen door een bank. Denk hierbij bijvoorbeeld aan subsidies, lease in plaats van koop en financiering door andere mensen (derden). En denk erom, die vorm van financiering moet ook goed bij uw plannen en bij u zelf passen. Ga dus niet alleen bij de bank(en) en de mogelijke andere investeerders langs, maar praat ook met uw familie en uw vrienden. Van de input van uw netwerk kunt u ook veel leren! De volgende tips zijn daarbij van belang:

Kijk of er wel een echte klik is.
Let ook op de onderlinge omgang.
Is er echte aandacht van de ander?
Blijft er twijfel, dan gelooft hij er niet in.
Loop dan ook weg als die twijfel blijft.
Denk niet: 'Oh, ik laat nu geld liggen'.
Vertrouw vooral op uw eigen intuÔtie.
En niet alles is alleen maar rationeel

 

 Twijnstra Administraties: degelijk, betrouwbaar, nuchter en betrokken!

Copyright © 2014 ∑ Twijnstra Administraties ∑ All Rights Reserved