ZZP-er / Vraag en Antwoord


Maak eerst een plan

De beroemde berekening op de achterkant van het sigarendoosje. Of een uitgebreid ondernemingsplan. Het is allemaal mogelijk. Met de ogen dicht kan ook; maar dat is niet echt verstandig. Met het maken van een plan staat u natuurlijk een stuk sterker.

Het feit dat u bedenkt wat er allemaal moet en kan gebeuren is wel het belangrijkste.

Ondernemen houdt nu eenmaal een risico in. U doet zaken ‘voor eigen rekening en op uw risico’; geen opdrachten betekent geen inkomen. U dient winst te maken, want bij meer kosten dan inkomsten dreigt het faillissement. Twijnstra Administraties helpt u graag om al deze dingen als nieuwe ZZP-er op een rijtje te zetten.

Maak ook een inventarisatie van uw sterke en zwakke punten; en wat heeft u nodig bijvoorbeeld aan gereedschap, een auto, kapitaal en voor de automatisering? En hoe financiert u uw nieuwe onderneming? Ga ook na welk inkomen u beslist moet halen. Is er wel vraag naar uw product en wat vragen uw (toekomstige) concurrenten in de branche? Voor dit alles kunt u als ZZP-er bij ons terecht.

Praat met een kritisch iemand

Bespreek uw plannen ook goed met uw (eventuele) partner en kijk welk risico u neemt en of dat realistisch is. Bekijk de wereld niet alleen maar door een roze bril. Vraag ook eens iemand anders, die zeer kritisch is, om naar uw plannen te kijken. Kritiek over iets waar u zelf zeer enthousiast over bent is natuurlijk nooit leuk; maar het opent wel uw ogen. Het bespaart u wellicht een verkeerde en ongelukkige start.

Startende ZZP’er

Het beginnen van een eigen zaak is heel simpel; eigenlijk een fluitje van een cent. U gaat naar de Kamer van Koophandel en laat u inschrijven als eenmanszaak. Hier heeft u alleen een geldig legitimatiebewijs voor nodig. En het is natuurlijk handig, dat u een passende bedrijfsnaam heeft bedacht. Tien minuten later staat u al weer buiten en zo bent u dan als ondernemer een Zelfstandige Zonder Personeel.

De Kamer van Koophandel geeft uw inschrijving middels een formulier door aan de Belastingdienst; die kent u een BTW nummer toe. Maar dan gaat het natuurlijk pas echt beginnen. Wilt u meer informatie en begeleiding, dan kunt u als kersverse nieuwe ondernemer altijd contact met ons opnemen.

Starten vanuit een uitkering

U kunt ook starten als u nog een uitkering heeft; maar daarbij zitten wel een aantal addertjes onder het gras! Zo moet u zich niet bij de KvK inschrijven, voordat u met uw werkcoach heeft gesproken. Dat kan u namelijk zelfs uw uitkering kosten. Dus eerst met uw werkcoach afspraken maken. En daarna pas als zelfstandige starten.

Heeft u toestemming van uw werkcoach, dan kunt u beginnen. De bedoeling van de overheid is, dat u - op de lange duur - als zelfstandige in uw eigen inkomen kunt voorzien. U mag dan meestal starten met het behoud van uw uitkering. Het UWV heeft hiervoor een regeling ontworpen, die geldt voor een periode van 26 weken; uw uitkering wordt dan als een soort van voorschot uitbetaald.

Het UWV kort u voor deze periode met 29% op uw WW-uitkering; in die 26 weken mag u alles doen wat nodig is voor uw nieuwe eigen bedrijf. Dus opdrachten binnen halen en uitvoeren. Of een winkel openen. En een bedrijfspand inrichten. Een groot voordeel is ook, dat u in deze periode niet hoeft te solliciteren. Maar u mag dan ook geen opdrachten aannemen van uw voormalige werkgever; na dat half jaar kan dat natuurlijk wel weer.

Het UWV heeft ook een regeling met een uren-verrekening; die optie wijst Twijnstra Administraties als veel te gevaarlijk van de hand. In het verleden hebben heel veel startende ZZP-ers hiermee zeer slechte ervaringen opgedaan. Niet doen dus!

Opdrachten verwerven

Klanten zijn het belangrijkste kapitaal voor ZZP-ers. Die zorgen voor opdrachten en voor de winst. Het werven van klanten is daarom een belangrijk onderdeel van uw bedrijf. U moet voortdurend werken aan nieuwe klanten; bedenk, dat een opdracht voor zes maanden ook weer eens stopt en dat u dan eigenlijk al een nieuwe binnen moet hebben. Presenteer u niet als manusje-van-alles maar als echte oplosser.

Kwaliteit is hét item. Bouw een netwerk op, daarbij maakt het niet uit hoe u dat doet, als u het maar doet. Een verzorgd visitekaartje en een website kunnen daarin uiterst belangrijke onderdelen zijn. Ook een fatsoenlijk e-mailadres is een vereiste. Wanneer uw e-mailadres nu ruerdenhester@uwprovider is, laat dat dan snel veranderen in bijvoorbeeld twijnstra@twijnstra-administraties. Dat ziet er veel professioneler uit.

De VAR

Uw opdrachtgevers kunnen u om een VAR (Verklaring Arbeids Relatie) vragen. Dat is een document, dat door de Belastingdienst op uw verzoek wordt afgegeven. Er bestaan vier soorten VAR-verklaringen; de belangrijkste is de VAR WUO. Dit staat voor Winst Uit Onderneming en geeft aan dat de Belastingdienst u voor 100% als zelfstandige ziet. Er is dan sowieso geen sprake van een loondienstverband. Overigens is deze zekerheid alleen voor de opdrachtgever en niet voor de ZZP-er zelf. De VAR verklaring is trouwens niet verplicht.

Administratie voor ZZP-ers

De administratie is voor veel beginnende ZZP-ers een zeer lastig onderwerp. Naast werken en uw opdrachten binnenhalen moet u ook nog uw administratie bijhouden. Rekeningen versturen vinden veel starters nog wel leuk; maar het administreren wat u allemaal ontvangt en uitgeeft is al een stuk minder aantrekkelijk. Laat staan de Btw-aangifte per drie maanden en de inkomensaangifte aan het eind van het jaar.

Maar toch is een goede administratie voor u als ZZP-er zeer belangrijk. Om de zaken goed op een rijtje te krijgen en te houden. Bovendien geeft die administratie inzicht in hoeveel winst u met uw bedrijf maakt. Daarvoor gebruikt Twijnstra Administraties tussentijdse cijfers; daarin kunt u de ontwikkeling van uw cijfers op de voet volgen. Het is voor u een prachtig instrument om de vinger aan de pols te houden.

BTW

Elke ZZP-er moet op zijn of haar tarieven ook BTW berekenen en die afdragen aan de Staat. Dat geldt voor bijna ieder beroep of dienst; afhankelijk daarvan ligt die BTW voor u op 6% of 21%. Meestal het laatste percentage. Maar u kunt ook de BTW op zakelijke kosten en uw inkopen terugvragen. Dat doet u bij de Btw-aangifte, die u een keer per drie maanden inlevert. Dan moet u het overblijvende bedrag ook afrekenen.

Voor de meeste startende ZZP-ers geldt de ‘Kleine Ondernemersregeling’, ook wel KOR genoemd; deze regeling is voor u van toepassing als u in één jaar minder dan € 1.883 moet afdragen. De eerste € 1.345 is zelfs helemaal vrij. Daarna geldt een staffel tot die € 1883. Daarboven dient u alle BTW volledig af te dragen.

Aftrekbare kosten

U mag - als ZZP-er - alle kosten, die u maakt in mindering op de winst brengen. Die gemaakte kosten moeten wel enige relatie tot uw werk hebben. Een exclusief horloge, dat u aanschaft, omdat u op tijd wilt zijn, valt daar natuurlijk niet onder. Maar alles wat een beetje met uw bedrijf te maken heeft, kunt u in principe wel degelijk van de inkomsten aftrekken.
De ZZP-er bepaalt helemaal zelf welke kosten hij of zij wil maken. De Belastingdienst betaalt natuurlijk niet uw uitgaven, maar u mag deze kosten wel degelijk van hen in mindering brengen op uw inkomsten. Twijnstra Administraties kan u heel precies aangeven welke kosten u onder uw bedrijf kunt laten vallen; en welke niet natuurlijk.

Belastingaftrek

Iedereen in Nederland moet belasting betalen, zelfs de hardwerkende beginnende kleine ZZP-er. Maar wanneer de Belastingdienst u volledig ziet als ondernemer die al het risico loopt, beloont zij dit toch met enkele belastingvoordelen.

Zo is er de Zelfstandigenaftrek (aftrekpost maximaal € 7.280), de Startersaftrek (aftrekpost maximaal € 2.123) en daarnaast nog de MKB winstvrijstelling (een aftrekpost van 14%). Verder zijn er nog heel veel andere belastingregels voor aftrek, waarover Twijnstra Administraties u graag verder informeert.

Geen opdrachten?

Soms zit het mee en soms zit het tegen. Het kan gebeuren dat u een tijdje weinig of geen opdrachten heeft. Dat betekent voor de ZZP-er zelf geen inkomen en daarna bestaat er ook geen recht op een WW uitkering. Bouw daarom een flinke financiële reserve op, zodat u in slechtere tijden niet direct in de problemen raakt. Twijnstra Administraties geeft u daarover graag advies.

Wanneer het helemaal niet wil lukken om opdrachten te werven, kan het ontbreken van die financiële buffer u opbreken. Maar dan kunt u nog naar uw eigen gemeente gaan; die heeft namelijk de BBZ-regeling (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen). Daarvoor dient u zich als ZZP-er te melden bij uw eigen Sociale Dienst. De regeling voorziet in een (tijdelijke) aanvulling tot het minimum. In Fryslân wordt deze regeling in de meeste gemeenten uitgevoerd door het Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF).

Dat lijkt een moeilijke stap en dat is het natuurlijk ook; maar misschien heeft u recht op ondersteuning als u (vrijwel) geen inkomen meer heeft. Dat is altijd beter dan een eventueel faillissement. Het is op dit moment crisis en daar heeft vrijwel iedere ZZP-er mee te maken. Maak er daarom gebruik van en wacht niet tot het echt te laat is en het failliet dreigt. Na één tot drie jaar kunt u immers altijd weer als volledige ZZP-er verder gaan. Het BZF kan u dan net door die moeilijke jaren heen helpen.

 

 Twijnstra Administraties: degelijk, betrouwbaar, nuchter en betrokken!

Copyright © 2014 · Twijnstra Administraties · All Rights Reserved