De KOR (Kleine Ondernemings Regeling)


Wist u dat u soms uw betaalde BTW zelf mag houden? Dat kan via de zogenaamde Kleine Ondernemers Regeling voor de Omzetbelasting. Onder de € 1.345 mag u alles houden en tussen € 1.345 en €1.883 betaalt u een oplopend deel van de BTW. Bovendien mag u voor de eindberekening eerst uw betaalde BTW van het bedrag aftrekken! Als u een grote investering heeft gedaan, kan de KOR interessant voor u zijn. En ook bij een vrij lage jaarwinst kunt u van de regeling gebruik maken.

Voor de regeling moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. In de eerste plaats, na aftrek van de betaalde BTW, onder dat bedrag van € 1.883 zitten. Daarnaast moet u ook in Nederland gevestigd zijn. En u behoort netjes uw administratie te doen, de eigen facturen te bewaren en uw ontvangsten te registreren. De regeling geldt voor de eenmanszaak, de vennootschap onder firma en de maatschap.

De voorwaarden nog even op een rij:

U betaalt in een jaar minder dan € 1.883 BTW
U heeft een eenmanszaak, maatschap of Vof
U voldoet aan uw administratieve verplichtingen
U registreert met regelmaat uw ontvangsten
U bewaart uw facturen op ordentelijke wijze
U bent met uw zaak in Nederland gevestigd

Wij kunnen u helpen bij het vaststellen of u voor de KOR in aanmerking komt. Maar dat niet alleen. Wanneer u in de buurt van die grenzen van € 1.345 of €1.883 aan BTW verplichting uitkomt, kan Twijnstra Administraties u ook aan het einde van het boekjaar strategisch ondersteunen. Met onze tussentijdse cijfers stellen we namelijk samen heel gemakkelijk vast wat voor u het beste uitkomt.

Zo kunt u in het vierde kwartaal van het jaar uw strategie aan de voor u (financieel) meest gewenste aanpak aanpassen. Zodat u er financieel goed uitspringt. Dat kan door uw strategie in het laatste deel van het jaar daarop af te stemmen. Wij helpen u daarbij graag. Bovendien heeft u recht op de KOR, wanneer u in de loop van het jaar een onderneming begint, beëindigt of een bedrijf overneemt. U hoeft de vermindering dan dus niet over dat deel van het jaar te berekenen.

 

 Twijnstra Administraties: degelijk, betrouwbaar, nuchter en betrokken!

Copyright © 2014 · Twijnstra Administraties · All Rights Reserved