Jaarrekening


De jaarrekening: voor u als ondernemer natuurlijk heel belangrijk. Immers uw winst- en verliesrekening laat zien hoe u werkelijk heeft gedraaid. En de balans geeft aan hoe het er op de lange(re) termijn voor u uit ziet. Maar hoe stel je die jaarrekening samen? En bij wie laat je dat doen? Wat gaat het u uiteindelijk kosten?

Alles even samengevat in de belangrijkste punten:

de gehele jaarrekening samenstellen
ook voor de verlies- & winstrekening
en natuurlijk de balans samenstellen
u haalt informatie uit die afrekening
Net als uit tussentijdse cijfers/prognose
en is de accountantsverklaring nodig?
dan kunt u ook veel sneller reageren

De jaarrekening is het kompas voor de toekomst van uw onderneming; een slimme ondernemer haalt daar belangrijke (financiŽle) informatie uit. Zodat u ook lessen voor de volgende jaren kunt trekken. Tussentijdse cijfers en prognoses maken dat nog gemakkelijker. Dat kan voor elke periode. U kunt dan nog veel sneller reageren en uw strategie aanpassen.

Twijnstra Administraties kan voor u alle onderdelen van de jaarrekening opstellen. Maar ook nagaan of een accountantscontrole noodzakelijk is. Meestal hoeft dat trouwens helemaal niet. Uw boekhouding kan door ons overigens ook in deeltijd worden gedaan. En wij doen voor Besloten Vennootschappen (BVís) ook de publicatieverslagen voor de Kamer van Koophandel.

 

 Twijnstra Administraties: degelijk, betrouwbaar, nuchter en betrokken!

Copyright © 2014 ∑ Twijnstra Administraties ∑ All Rights Reserved