Hulp op afstand


Met hulp op afstand kunnen wij samen met u in uw computer werken; alsof we dus naast u zouden zitten. Dat kan soms heel handig zijn. 
Om even in uw boekhouding mee te kijken bijvoorbeeld. Of om u dingen op de eigen computer voor te doen of uit te leggen.
Dat is met het programma 
TeamViewer heel gemakkelijk. Dit bespaart ons beide de reistijd en de brandstof.

Zoals gezegd, wij maken dus gebruik van TeamViewer; dit programma kan binnen enkele seconden over de hele wereld een verbinding tot stand brengen. 
We vragen u dan eerst om uw toestemming, waarna de verbinding tot stand wordt gebracht. 
Twijnstra Administraties logt dan in op uw computer, zodat we samen de gewenste werkzaamheden kunnen uitvoeren.

de voordelen van Hulp op afstand:

even meekijken in de boekhouding
dingen voordoen is zeer praktisch
alles snel bij de hand en dus vlug
uitleg geven bij de boekhouding
geen reistijd voor beide partijen

 

TeamViewer QuickSupport downloaden

 

 Twijnstra Administraties: degelijk, betrouwbaar, nuchter en betrokken!

Copyright 2014 Twijnstra Administraties All Rights Reserved