De Besloten Vennootschap


De meeste startende ondernemers kiezen voor de eenmanszaak; of anders voor een Vof (Vennootschap onder Firma). Maar tegenwoordig beginnen veel ondernemers-eigenaren ook een Besloten Vennootschap, hier verder te noemen de ‘BV’. Dat is sinds 2012 een heel stuk gemakkelijker en eenvoudiger geworden; dat komt omdat er door de oprichter niet meer € 18.000 op tafel gelegd hoeft te worden. 
Die (nieuwe) ondernemers kiezen om een aantal redenen voor de BV:

vanwege de aansprakelijkheid
om belastingtechnische redenen
voor het overnamerijp maken

Meestal wordt voor de BV-vorm gekozen om de aansprakelijkheid. Die is namelijk gunstiger geregeld dan bij de eenmanszaak of de Vennootschap onder Firma. Dat heeft een flink aantal voordelen. Zo kunnen schuldeisers niet aan uw privévermogen komen; denk daarbij aan uw spaargeld, de eigen auto en uw eigen woning. Daarmee voorkomt u de privé aansprakelijkheid.  

Daarnaast bent u niet persoonlijk aansprakelijk, wanneer u uw schulden niet kunt aflossen, omdat anderen uw vorderingen niet betalen. Dat zelfde geldt als uw omzet onverhoeds plotseling daalt. En ook bij onverwachtse uitgaven, die u veel extra geld gaan kosten. Ten slotte heeft u er met een BV minder last van als bepaalde risico’s niet te verzekeren zijn; of natuurlijk als wel verzekeren veel en veel te duur is.

Samengevat, u bent niet persoonlijk aansprakelijk wanneer:

u niet kunt aflossen omdat anderen niet betalen
u door omzetdaling de huur niet kunt afdragen
ook niet bij niet te verzekeren grote(re) risico’s
en idem als die verzekering extreem duur is

Voor de Besloten Vennootschap (BV) bestaat er een aparte VAR (Verklaring Arbeids Relatie) namelijk de VAR-DGA; deze VAR geldt alleen als u DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) bent en minstens 5% van de aandelen in handen heeft!

Een andere reden voor het kiezen van de BV-vorm is belastingtechnisch; bij een winst beneden de € 60.000 is die vorm eigenlijk nooit voordelig. Maar boven 260.000 Euro is het vrijwel altijd gunstig voor u als ondernemer. Tussen deze beide bedragen in spelen andere afwegingen bij uw keuze voor de BV een belangrijke rol. Vaak is dit het geval wanneer u geld in de onderneming wilt laten zitten.

Valkuilen voor eigenaren van een BV:

Uw geldverstrekker vraagt u een extra garantie (borg) uit uw privé vermogen
Ongemerkt toch borg, doordat u de kleine lettertjes niet (goed) gelezen heeft
U heeft geen (goede) overeenkomsten afgesloten: curator kan toch vorderen
Verstrengeling BV/privé, schulden en vorderingen in onbalans: vrij spel fiscus
Geen (goede) onderbouwing dividenduitkering van BV: curator kan vorderen
KvK jaarlijks niet tijdig informeren (deponeren): boete voor economisch delict

 

 Twijnstra Administraties: degelijk, betrouwbaar, nuchter en betrokken!

Copyright © 2014 · Twijnstra Administraties · All Rights Reserved